Spiskao sam sve pare na iće i piće. Platio sam račun za vodu i kupio hleb. Grčki filozof Diogen živeo je u buretu. Izgleda da su i tada