Med i mleko

U legendi o Sizifu nema podataka da je pisao aforizme.

Čoveku koji misli da sve zna preostaje još samo da promeni mišljenje.

Ko nema ništa, spreman je na sve.

Vlast koja ne zna šta čini optužuje opoziciju da ne zna šta radi.

Obećali su biračima med i mleko, ali ne po ovim cenama.

Penzije se usklađuju sa platama, a isplaćuju zavisno od izbora.

Nepristojno je govoriti s punim ustima demokratije.

Pored slobode govora postoji i pravo na ćutanje!

Demokratija je uzela maha.

Ako ovo zavisi od onog, onda od ovog neće biti ono!

Ja sam najbolji srpski aforističar.
Ostali srpski aforisti-čari su najbolji u svetu.