Mnogima pisanje pomaže da se odviknu od čitanja. Da ti duh ne bi atrofirao, treniraj bežanje od svega što ti drugi nameću. Čekaš li da ti sve na