Sve što je dogovoreno na kneževoj večeri, prodato je na molitvenom doručku. Teško je sa nama pregovarati. Nudimo uvek više nego što od nas traže. Srbija nema izlaz na