Stavite maske. Ne mogu da vas prepoznam. Saberite se! Možda vi i niste nula. Vratio bih se ja na selo kad bih mogao motiku da zadenem za uho.