Kada napišem dobar aforizam, odmah se jave njegovi autori. Tražim bilo kakav posao. Dobro plaćam. Aforizam je sjaj u tami. Aforističari ne mogu da promene vlast, ali vlast