Satiričar je uvijek na ivici da se nađe u marici. Bog je stvorio čovjeka u petak. Bio je to prvi crni petak u istoriji! Umjetnost tetoviranja uvukla mi