Bez želje da se stavljam na jednu ili drugu stranu, stavio sam se na obje. Crnu Goru je teško pronaći na karti svijeta. Crno, pa se ne vidi.