Rok kajanja

U Titovo vreme, niko nije smeo da pisne.
Sad su svi propištali!

Kinezi imaju sirotinjsku četvrt.
Srbija ima tri četvrtine sirotinje.

I kultura i nekultura je u nama.
Kulturu prikazujemo u pozorištu, nekulturu na ulici.

Izgubio sam apetit!
Teško onom ko ga nađe, a nema šta da jede.

Političarki se poltron ne uvlači u dupe.
Uvlači se u krevet!

Bog nam je dao ženu, a žena nam ne da.

Prodao sam kravu!
Sad nek crkne komšija.

Mnoge ne prime u Raj, zato što im je istekao rok kajanja?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *