Glas naroda

Kič je sve ono što kičmu nema.

Izgiboše ljudi pričajući o miru.

Njih je opila vlast, a mi teturamo.

Za preletače izbori su okretna igra.

Mediokriteti su visokotiražni ljudi.

Ko laže, taj laže i da ne krade.

Gde nema ruke pravde, tu gazi noga osvete.

Ko bravurozno krade, ne završava iza brave.

Kome zakon leži u topuzu, tragovi mu do Skupštine vode.

Državnom aparatu hitno potreban slušni aparat da čuje glas naroda.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *