Živa istina

Karikatura: Keti Radevska
Karikatura: Keti Radevska

Sloboda je kada sam sebi biraš zatvor.

Oslobodite um.
Nevin je!

Zaboravili smo da živimo.
Pa ne može čovek sve da pamti.

Makedonija je dvojezična zemja, a toliko puno nepismenih.

Živa istina je da je istina mrtva.

Počeo sam da duvam lepak.
Zbog toga sam odlepio.

Žena mi je toliko jako hrkala, da sam morao da je ubijem.
Sada spava ko zaklana!