Stradanje u ciklusima

Mi smo epski narod.
Stradamo u ciklusima.

Bože pomozi nam!
Nismo ti se obraćali 50 godina!

Spasli su glavu.
Istraga će utvrditi čiju.

Borba za ravnopravnost polova dala je rezultate:
muškarci su postali lepši, a žene jači pol.

Lako je bilo Kolumbu da pronađe Ameriku
kada nije znao šta traži.

Što olovka potpiše
krv ne može da spere.

Piramida vlasti teško se ruši.
Temelji su duboko u podzemlju.

U našem cirkusu nema mesta za publiku.

Oslobodili smo se kolektivnog ludila.
Sada je svako lud na svoj način.

U laži su kratke noge,
ali najbrže obiđu čaršiju.

Kod nas ne postoji parlamentarna kriza.
Svi redovno uzimaju lekove.

Borba protiv terorizma daje rezultate.
Teroristi vode.

Biće kažnjeni svi koji nemaju dozvolu za nošenje oružja.
Ne može se ubijati bez dozvole!

Lanac kriminala je presečen.
Jedna polovina je u zatvoru,
druga na vlasti.

Porasla je kupovna moć stanovništva.
To se vidi u svakoj pekari!

Imamo najbolje sportiste na svetu.
Tamo i žive.