Zdravo razmišljanje

Daj bože zdravlja!
Pamet ćemo uzeti na recept.

Nije meni teško prosuti istinu.
Ljudima je teško da je progutaju.

Samo mladost i muškarac imaju opravdanje za svaku svoju glupost.
Za razliku od muškarca, mladost odraste.

Nije važno koliki je konj vaš princ dok god ga samo vi jašete.

Svaka kriza ima svoj rok trajanja osim naše.
Naša je uvek kao nova.

Svi moji problemi su veoma samostalni.
Ne vole nametanje ničijeg rešenja.

Najbolje lekcije dobijamo na dva načina; čitanjem dobrih knjiga i studiranjem loših ljudi.

Više ljude ne pozdravljam sa “Dobar dan” i “Živ bio”.
Nije lepo nikome se rugati.

Nakon reklame o zdravom životu obavezno zapalim cigaretu.
Produžujem dejstvo zdravog razmišljanja.

Osećam se kao država.
Imam veliko srce sa sve manjim brojem stanovnika.