Na Balkanu

Niko nam nije ravan.
Svi su nam krivi.

Osipa im se biračko telo.
Zato ih i svrbi.

Vredna budala pogubnija je od lenje budale.

Čovek misli.
Političar smatra.

Raskrčmili su kafanu na Balkanu jer se nije znalo ko pije, a ko plaća.

Politička stranka je preduzeće u kome se radi timski, a krade individualno.

Optimisti je uvek do pesme, čak i kada odsvira svoje.

Da biste nekome isprali mozak, morate prvo da mu napunite uši.

Poplava informacija ne smeta praznim tikvama.